Miroslav Lešťan HASLEX-SERVIS HASIACICH PRÍSTROJOV